GInvoice miễn phí cho
  các doanh nghiệp nhỏ sử dụng
   dưới 5 hóa đơn hàng tháng.

Đăng ký ngay

Sau khi thiết kế một mẫu hóa đơn trên phần mềm Hóa đơn điện tử GInvoice bạn chưa thể thực hiện xuất hóa đơn ngay được. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn những bước tiếp theo bạn cần làm, đó là:

  • Ký điện tử trên mẫu hóa đơn đã thiết kế và hoàn thành thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử với cơ quan chủ quản
  • Áp dụng mẫu hóa đơn (mẫu đã được ký điện tử)

Bước 1: Ký điện tử mẫu hóa đơn

Để ký mẫu hóa đơn bạn cắm USB token vào máy tính. Tại giao diện Thiết lập mẫu hóa đơn, bạn chọn mẫu hóa đơn muốn ký, sau đó bấm “Ký”.

Chọn mẫu hóa đơn để ký

Sau khi ký mẫu hóa đơn thành công, bạn có thể thấy trạng thái của mẫu hóa đơn từ “Chưa áp dụng” chuyển sang “Đã ký”. Bạn click vào mẫu hóa đơn có thể thấy nội dung chữ ký.

Mẫu hóa đơn sau khi ký

Bước 2: Áp dụng mẫu hóa đơn đã ký

Sau khi hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử của doanh nghiệp bạn được cơ quan chủ quản phê duyệt, bạn truy cập vào phần mềm GInvoice và tiến hành áp dụng mẫu hóa đơn. 

Tại giao diện Thiết lập mẫu hóa đơn, bạn chọn mẫu hóa đơn ở trạng thái “Đã ký”, sau đó bấm “Áp dụng”.

Bạn chỉ có thể áp dụng được mẫu hóa đơn ở trạng thái Đã ký

Chương trình sẽ hiển thị xác nhận áp dụng mẫu hóa đơn. Bạn chọn “Đồng ý”

Xác nhận áp dụng mẫu hóa đơn

Chương trình sẽ hiển thị thông báo “Áp dụng mẫu hóa đơn thành công”. Vậy là bạn có thể vào mục Hóa đơn để xuất hóa đơn cho khách hàng của doanh nghiệp mình.

GInvoice là phần mềm hóa đơn điện tử được phát triển bởi CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SỐ GINVOICE, tuân thủ theo quy định Thông tư 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

© 2020 GInvoice – All rights reserved.
024 3995 6569