GInvoice miễn phí cho
  các doanh nghiệp nhỏ sử dụng
   dưới 5 hóa đơn hàng tháng.

Đăng ký ngay

Sau khi bạn kích hoạt tài khoản và đăng nhập thành công trên GInvoice, bạn sẽ thấy xuất hiện popup chào mừng và hướng dẫn thiết lập các thông tin cần thiết trước khi xuất hóa đơn. Đó là:

 1. Thiết lập thông tin doanh nghiệp
 2. Thiết lập chữ ký
 3. Thiết lập mẫu hóa đơn

Popup chào mừng sau khi đăng ký và đăng nhập vào hệ thống

Popup này xuất hiện để nhắc nhở bạn hoàn tất 3 nội dung trên để có thể bắt đầu xuất hóa đơn cho doanh nghiệp mình, cụ thể như sau:

Bước 1: Thiết lập thông tin doanh nghiệp

Thông tin này sẽ xuất hiện ở phần thông tin bên bán trên hóa đơn. Bạn cần cập nhật đầy đủ bằng 1 trong 2 các sau:

 • Cách 1: Click vào nút “Thiết lập” thông tin doanh nghiệp trên popup 
 • Cách 2: Chọn tab Quản trị -> Thông tin doanh nghiệp

Bạn nhập các thông tin của doanh nghiệp sau đó chọn “Lưu” để hoàn tất. Chương trình sẽ hiển thị thông báo “Cập nhật thông tin doanh nghiệp thành công”

Bước 2: Thiết lập chữ ký

Bạn có thể tự thiết lập một mẫu chữ ký riêng cho doanh nghiệp mình. Nếu bạn không thiết lập, bạn vẫn có thể xuất hóa đơn cho khách hàng theo mẫu chữ ký có sẵn trong chương trình. Để bắt đầu thực hiện thiết lập chữ ký bạn làm theo 1 trong 2 cách sau:

 • Cách 1: Click vào nút “Thiết lập” chữ ký trên popup ở trang chủ GInvoice
 • Cách 2: Chọn tab Quản trị -> Thiết lập chữ ký

Bạn nhập các thông tin cần thiết, chỉnh sửa màu sắc, phông chữ, logo cho chữ ký theo ý tưởng của mình. Sau đó bạn chọn “Lưu” để kết thúc. Chương trình sẽ hiển thị thông báo “Cập nhật chữ ký thành công”.

Bước 3: Thiết lập mẫu hóa đơn

Bạn cần phải thực hiện bước này để đăng ký phát hành hóa đơn điện tử với cơ quan Thuế. Sau khi được duyệt mẫu hóa đơn và thông báo phát hành, bạn mới có thể áp dụng và thực hiện xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng. Thiết lập mẫu hóa đơn được bắt đầu bằng việc bạn thao tác theo 1 trong 2 cách sau đây:

 • Cách 1: Click vào nút “Thiết lập” mẫu hóa đơn trên popup ở trang chủ GInvoice
 • Cách 2: Chọn tab Quản trị -> Thiết lập mẫu hóa đơn

Bạn nhập các thông tin của hóa đơn và thiết kế các nội dung cho ý tưởng của doanh nghiệp mình như: Logo doanh nghiệp, ảnh nền cho hóa đơn, màu sắc, … sau đó chọn “Lưu” để hoàn tất.

Khi thiết lập xong, mẫu hóa đơn có trạng thái là “Chưa áp dụng“. Bạn hoàn tất các thủ tục xin phê duyệt hóa đơn điện tử tại cơ quan chức năng. Sau khi mẫu hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn điện tử của doanh nghiệp bạn được phê duyệt, bạn vào phần mềm GInvoice thay đổi trạng thái của mẫu hóa đơn từ Chưa áp dụng sang Áp dụng theo các bước sau:

Giao diện Quản lý mẫu hóa đơn trên GInvoice

 • Tích chọn vào ô của mẫu hóa đơn muốn chuyển trạng thái (1)
 • Chọn nút “Áp dụng” (2)

Chương trình sẽ hiển thị xác nhận áp dụng mẫu hóa đơn như hình dưới đây

Xác nhận áp dụng mẫu hóa đơn

Chương trình hiển thị thông báo Áp dụng mẫu hóa đơn thành công. Mấu hóa đơn bạn chọn đã được chuyển sang trạng thái “Đang áp dụng”. 

Như vậy, việc chuẩn bị các bước để xuất hóa đơn rất dễ dàng và nhanh chóng. Bạn hãy vào mục Hóa đơn sau khi đã hoàn tất các bước thiết lập trên để thực hiện các nghiệp vụ hóa đơn của doanh nghiệp mình nhé.

GInvoice là phần mềm hóa đơn điện tử được phát triển bởi CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SỐ GINVOICE, tuân thủ theo quy định Thông tư 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

© 2020 GInvoice – All rights reserved.
024 3995 6569