GInvoice miễn phí cho
  các doanh nghiệp nhỏ sử dụng
   dưới 5 hóa đơn hàng tháng.

Đăng ký ngay

Để đi đến công đoạn ký hóa đơn điện tử trên GInvoice bạn sẽ phải hoàn thành tất cả các bước thiết lập cần thiết. Các bước này bao gồm:

  • Bước 1: Cài đặt phần mềm bổ sung tính năng ký số VNPT – CA
  • Bước 2: Thiết lập thông tin doanh nghiệp
  • Bước 3: Thiết lập chữ ký
  • Bước 4: Thiết lập mẫu hóa đơn -> ký và áp dụng mẫu hóa đơn
  • Bước 5: Tạo mới hóa đơn và thực hiện ký điện tử

Bước 1: Cài đặt phần mềm bổ sung tính năng ký số VNPT – CA

GInvoice sử dụng VNPT – CA (phần mềm bổ sung tính năng ký số cho các ứng dụng web) để giúp người dùng thực hiện ký hóa đơn bằng chữ ký số (token). Vì thế bạn phải tải về và cài đặt công cụ ký điện tử này cho hệ điều hành Windows hoặc Mac.

Chi tiết hướng dẫn cài đặt bạn vui lòng xem tại đây

Bước 2: Thiết lập thông tin doanh nghiệp

Tại trang chủ, chọn tab Quản trị -> Thiết lập doanh nghiệp

Bạn nhập thông tin doanh nghiệp vào form. Những trường có dấu hoa thị đỏ là những trường bắt buộc bạn không được để trống. Thông tin này sẽ hiển thị trên hóa đơn khi bạn xuất cho khách hàng.

Chọn “Lưu” để hoàn tất. Chương trình sẽ hiển thị thông báo Cập nhật thông tin doanh nghiệp thành công.

Bước 3: Thiết lập chữ ký

Bạn hãy tự thiết lập 1 mẫu chữ ký cho doanh nghiệp mình. Chữ ký này sẽ hiển thị trên phần bạn hóa đơn điện tử.

Chi tiết hướng dẫn thiết lập chữ ký bạn vui lòng xem tại đây

Bước 4: Thiết lập mẫu hóa đơn -> ký và áp dụng mẫu hóa đơn

Để thiết lập mẫu hóa đơn bạn vui lòng xem chi tiết tại đây

Để ký và áp dụng mẫu hóa đơn bạn vui lòng xem chi tiết tại đây

Bước 5: Tạo mới hóa đơn và thực hiện ký điện tử

Để thêm mới hóa đơn bạn làm theo hướng dẫn tại đây

Sau khi đã tạo được hóa đơn, bạn thực hiện ký điện tử lên hóa đơn theo các bước sau:

  • Bật Plugin VNPT – CA
  • Cắm USB token của doanh nghiệp
  • Chọn hóa đơn muốn ký và bấm vào nút “Ký”
  • Nhập mật khẩu của token

Chọn hóa đơn cần ký trên giao diện quản lý hóa đơn

Chương trình sẽ hiển thị thông báo Ký hóa đơn thành công

Vậy là bạn đã hoàn tất quá trình từ thiết lập các thông tin cần thiết đến ký hóa đơn. Bạn chỉ cần làm theo trình tự các bước như trên là có thể xuất hóa đơn gửi cho khách hàng của doanh nghiệp mình.

GInvoice là phần mềm hóa đơn điện tử được phát triển bởi CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SỐ GINVOICE, tuân thủ theo quy định Thông tư 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

© 2020 GInvoice – All rights reserved.
024 3995 6569