GInvoice miễn phí cho
  các doanh nghiệp nhỏ sử dụng
   dưới 5 hóa đơn hàng tháng.

Đăng ký ngay
Áp dụng mẫu hóa đơn trên GInvoice như thế nào?

Sau khi thiết kế một mẫu hóa đơn trên phần mềm Hóa đơn điện tử GInvoice bạn chưa thể thực hiện xuất hóa đơn ngay được. Bài viết dưới đây

Hướng dẫn cài đặt phần mềm bổ sung tính năng ký số VNPT – CA

GInvoice sử dụng VNPT-CA (phần mềm bổ sung tính năng ký số cho các ứng dụng web) để giúp người dùng thực hiện ký hóa đơn bằng chữ ký số

Các bước cần thiết để bắt đầu xuất hóa đơn trên GInvoice

Sau khi bạn kích hoạt tài khoản và đăng nhập thành công trên GInvoice, bạn sẽ thấy xuất hiện popup chào mừng và hướng dẫn thiết lập các thông tin

Các cách thiết kế mẫu hóa đơn chuyên nghiệp trên GInvoice

Phần mềm hóa đơn điện tử GInvoice không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp phát hành hóa đơn một cách nhanh chóng mà còn bổ sung tính năng thiết kế mẫu

GInvoice là phần mềm hóa đơn điện tử được phát triển bởi CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SỐ GINVOICE, tuân thủ theo quy định Thông tư 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

© 2020 GInvoice – All rights reserved.
024 3995 6569