GInvoice miễn phí cho
  các doanh nghiệp nhỏ sử dụng
   dưới 5 hóa đơn hàng tháng.

Đăng ký ngay

Sau khi đăng ký và thiết lập các thông tin doanh nghiệp, mẫu hóa đơn và mẫu chữ

ký, bạn có thể xuất hóa đơn cho doanh nghiệp mình (sau khi được cơ quan chức năng phê duyệt mẫu hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn điện tử). Để thêm mới hóa đơn, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống theo đường dẫn https://my.ginvoice.vn. Chọn tab Hóa đơn. Giao diện quản lý hóa đơn hiển thị như hình dưới đây. 

   

Thêm mới hóa đơn trên GInvoice

Bước 2: Chọn “Thêm mới”. Bạn nhập các thông tin hóa đơn.

1. Thông tin hóa đơn:

 • Khách hàng: là đối tượng nhận hóa đơn, đã được lưu thông tin sẵn ở mục Khách hàng. Bạn chỉ cần chọn khách hàng trong danh sách để hiển thị thông tin lên hóa đơn. Nếu đây là khách hàng mới, chưa có trong mục Khách hàng, bạn có thể thêm ngay tại đây.
 • Ngày cấp: là ngày xuất hóa đơn cho khách hàng. Ngày cấp không được lớn hơn ngày hiện tại và nhỏ hơn ngày áp dụng mẫu hóa đơn.
 • Hình thức thanh toán
 • Loại hóa đơn: Chọn thông tin loại hóa đơn sẽ hiển thị form nhập liệu tương ứng để hiển thị thông tin lên hóa đơn.

2. Thông tin hàng hóa:

 • Tên hàng hóa, dịch vụ: chọn sản phẩm từ trong danh sách sản phẩm có sẵn. Nếu sản phẩm  mới chưa có trong mục Sản phẩm, bạn có thể thêm ngay tại đây.
 • Mô tả
 • Đơn vị tính
 • Số lượng
 • Đơn giá
 • Thuế suất
 • Thành tiền trước thuế: Khi bạn nhập đủ thông tin số lượng và đơn giá thì trường thông tin này sẽ được tính toán tự động

Form thêm mới hóa đơn

Bước 3: Bấm “Lưu” để hoàn tất quá trình. Chương trình sẽ hiển thị thông báo “Thêm mới hóa đơn thành công” Hóa đơn sau khi được tạo chưa ký sẽ hiển thị là “Bản nháp”. Khi được ký điện tử, sẽ không còn thông tin này trên hóa đơn nữa.

Hóa đơn sau khi tạo

Vậy là bạn đã thêm mới một hóa đơn trên GInvoice. Chúc các bạn thành công!

GInvoice là phần mềm hóa đơn điện tử được phát triển bởi CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SỐ GINVOICE, tuân thủ theo quy định Thông tư 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

© 2020 GInvoice – All rights reserved.
024 3995 6569